Nâng cấp phần mềm HTKK 4.6.5, ứng dụng eTax 2.0.0, iCaNhan 3.1.0, iTaxViewer 1.8.3

Tải ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5:  Tại Đây HTKK_v4.6.5

THÔNG BÁO

     Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.0.0, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.1.0, ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Hỗ trợ kê khai (HTKK).

    – Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm:

    + Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.

    + Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.

    + Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.

    + Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.

    + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

    + Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.

    + Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.

   + Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.

    + Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.

    + Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức) mẫu 02/TK-SDDPNN (chỉ nâng cấp trên eTax).

    + Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.

   + Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT (riêng eTax cho đính kèm mẫu 01-1/HT, 01-2/HT và các hồ sơ đính kèm khác)

    –  Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm  2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

    Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo theo lần phát sinh quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

  1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

    Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.0, iCaNhan 3.1.0, HTKK 4.6.5 nêu trên.

Lưu ý:

    – Hệ thống eTax, iCaNhan triển khai các tờ khai theo lần phát sinh (lần đầu) đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Riêng các tờ khai bổ sung cho các mẫu biểu của Thông tư 80/2021/TT-BTC ứng dụng eTax chưa triển khai chức năng kê khai trực tuyến, đề nghị Cơ quan thuế hướng dẫn NNT thực hiện kê khai trên ứng dụng HTKK, tải lên ứng dụng eTax để ký điện tử và nộp tờ khai.

    – Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp kỹ thuật nên các thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ thuế sẽ được cơ quan thuế trả cho NNT chậm nhất ngày 15/01/2022

    Từ ngày 03/01/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

    Tải bộ cài iTaxViewer Tại đây

    Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!