Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với khoản tiền trúng thưởng của người lao động

 

Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với khoản trúng thưởng của người lao động

Về vấn đề này, có thể tham khảo nội dung Công văn 61175/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng của người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Cụ thể, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản đề nghị giải đáp vướng mắc về việc thuế TNCN từ việc trúng thưởng của nhân viên và có ý kiến như sau:

– Căn cứ Bộ Luật Lao động 2019 tại Điều 90 quy định về tiền lương như sau:

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013:

+ Tại khoản 6 Điều 2 quy định về các khoản thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

…đ) Trúng thưởng, trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.”

+ Tại Điều 15 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng

“Điều 15. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng; là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

…d) Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.”

+ Tại điểm g khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

g. Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng, số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người lao động nhận được khoản thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật do tham gia các cuộc thi có thưởng của Công ty tổ chức thì khoản thu nhập này không được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định của Bộ Luật Lao động mà được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Nếu phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng giải thưởng nhận được thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng, số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Như vậy, có khấu trừ thuế TNCN với khoản tiền trúng thưởng của người lao động hay không thì cuộc phụ thuộc vào giá trị giải thưởng mà người lao động nhận được.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!