Công ty TNHH là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Mặc dù độ phổ biến là thế nhưng thực tế còn khá nhiều người nhầm lẫn cty TNHH với các loại hình doanh nghiệp khác. Hãy cùng Chữ ký số Newca làm rõ vấn đề qua bài viết dưới đây nhé!

Công ty TNHH là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì ?

Theo quy định của pháp luật: Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được được thành lập và tồn tại độc lập với chủ sở hữu và được pháp luật thừa nhận. Về phương diện pháp lý, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân có nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì ?

 

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Có tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các tổ chức, đơn vị phụ thuộc của công ty TNHH không có tư cách pháp nhân. Như chi nhánh, văn phòng phụ thuộc do không hoạt động độc lập và chịu sự chi phối của trụ sở chính.

Sau khi được công nhận tư cách pháp nhân, công ty TNHH phải tự chịu mọi trách nhiệm bằng tài sản của mình, không nhân danh cá nhân, tổ chức khác. Đồng thời chịu mọi trách nhiệm phát sinh trong quá trình hoạt động.

Công ty TNHH có thể chấm dứt tư cách pháp nhân thông qua các hình thức như sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi, giải thể công ty hoặc phá sản.

Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn

Các thành viên góp vốn và chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp của mình.

Có thể hiểu đơn giản là khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể hoặc thanh toán các khoản nợ tài chính. Khi đó chủ sở hữu, người góp vốn vào doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Mà không phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của chính mình.

Đây là lợi thế lớn của công ty TNHH. Thành viên góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp, tài sản riêng. Từ đó đảm bảo an toàn nhất định cho người tham gia kinh doanh.

Về huy động vốn

Công ty trách nhiệm hữu hạn có các phương thức huy động vốn sau:

Tăng vốn góp của thành viên

Đối với công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu sẽ đầu tư thêm một phần vốn góp vào công ty. Với hình thức này, chủ sở hữu sẽ tự góp vốn thêm vào công ty.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên góp thêm vốn góp theo tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Tài sản góp vốn có thể là tiền mặt, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản có giá trị khác. bằng đồng Việt Nam.

Vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính vốn lưu động

Huy động thêm vốn góp từ người khác

Đối với công ty TNHH một thành viên nhận góp vốn của người khác không phải là chủ sở hữu của công ty. Tài sản góp có thể được góp dưới nhiều hình thức khác nhau. Sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn, đương nhiên những thành viên góp vốn này sẽ trở thành thành viên của công ty. Điều này dẫn đến việc công ty sẽ không thể hoạt động theo mô hình một thành viên mà buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần cùng với việc thực hiện luật. hiện đã đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty có thể nhận phần vốn góp của người khác. Sau khi hoàn thành việc góp vốn thì người đó cũng trở thành thành viên của công ty với trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau.

Phát hành trái phiếu

Pháp luật về doanh nghiệp quy định công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu. Do đó, để linh hoạt hơn trong việc huy động vốn, công ty TNHH vẫn được phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 163/2018.

Tuy nhiên, công ty TNHH chỉ được phép phát hành trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền. 

Huy động vốn từ nguồn vốn vay

Bên cạnh các cách huy động vốn trên, công ty TNHH có thể huy động vốn từ việc vay các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc quỹ đầu tư.

Về thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn là người (cá nhân, tổ chức) sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty.

Đối với công ty TNHH một thành viên chỉ có một thành viên góp vốn là chủ sở hữu hoàn toàn của công ty. Nếu muốn bổ sung thành viên góp vốn thì công ty TNHH MTV phải chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ có ít nhất hai thành viên và tối đa là năm mươi thành viên góp vốn. Nếu muốn bổ sung trên năm mươi thành viên thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Vốn điều lệ là gì? Nên đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp?

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH

Công ty TNHH là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV

Hồ sơ thành lập bao gồm: 

 • Đơn đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021); 
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty (Giấy chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì phải nộp kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp. tư bản. 
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với DN do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật. 
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân, tố chức thực hiện thủ tục

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021); 
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì phải nộp kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp. tư bản; 
 • Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp; 
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân tổ chức thực hiện thủ tục.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký công ty

Để thành lập công ty TNHH, bạn cần chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và các thông tin liên quan đến công ty. Bên cạnh đó cần chuẩn bị hồ sơ như chúng tôi đã nói ở trên

Cơ quan đăng ký có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký DN và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký 

Ngay sau khi nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH, người nộp hồ sơ còn phải nộp phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cùng với hồ sơ thành lập công ty.

Vì vậy, doanh nghiệp ngay khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng sẽ công bố thông tin doanh nghiệp của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của công ty TNHH

Hiện nay, sau khi khắc con dấu, công ty TNHH tự quản lý con dấu của mình mà không cần phải thực hiện thủ tục khai báo con dấu như trước đây. Trừ trường hợp loại hình kinh doanh đặc thù do cơ quan công an cấp. Hiện tại công ty có quyền khắc nhiều con dấu không hạn chế. Con dấu của doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo tính thống nhất về hình thức và có thông tin về tên và mã số doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin cơ bản về công ty trách nhiệm hữu hạn và thủ tục, hồ sơ thành lập công ty mà bạn cần biết. Theo dõi website của Chữ ký số Newca để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé!

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!