Cơ quan thuế cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử?

 

Ngày 25/4/2023, Cục thuế TP. HCM đã có Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023 về việc cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Theo đó, để tránh bị xử phạt về thuế và hóa đơn, doanh nghiệp cần lưu ý một số hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã được Cục thuế TP. HCM tổng hợp gồm:

(1) Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế (cụ thể được nêu tại điểm 1 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023)

(2) Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ (cụ thể được nêu tại điểm 2 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023)

(3) Các khái niệm về hóa đơn, chứng từ hợp pháp; hóa đơn, chứng từ giả (cụ thể được nêu tại điểm 3 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023)

(4) Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp (cụ thể được nêu tại điểm 4 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023)

(5) Các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ (cụ thể được điểm 5 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023)

(6) Các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ (cụ thể được nêu tại điểm 6 Mục I Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023)

(7) Các hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT (cụ thể được nêu tại điểm 7 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023)

(8) Trách nhiệm của người bán, người mua khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hóa đơn (cụ thể nêu tại Mục II kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023).

(9) Các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến sử dụng không hợp pháp hóa đơn (cụ thể nêu tại Mục III kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023).

Ngoài ra, theo Cục thuế TP. HCM, nhằm giảm thiểu rủi ro bị xử phạt về thuế và hóa đơn, khi mua hàng hóa, dịch vụ (trực tiếp hoặc trực tuyến), doanh nghiệp chỉ nhận hàng, kê khai thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý đối với các HĐĐT được lập bởi người bán đã đăng tải đầy đủ thông tin về trụ sở, MST và phù hợp với thông tin trên đơn đặt hàng.

Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và điểm 4 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023 thì các hành vi sau được xem là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

– Sử dụng hóa đơn, chứng từ giả;

– Sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa có có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

– Sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

– Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

– Sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chri kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến sử dụng không hợp pháp hóa đơn là:

Theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm 2023, nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và giúp người nộp thuế tránh bị xử phạt hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn thành phố như sau:

Khi mua hàng hóa, dịch vụ trực tiếp hoặc trực tuyến, chỉ nhận hàng và kê khai thuế GTGT đầu vào tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn điện tử được lập bởi người bán (có hàng hóa thật) đã đăng tải đầy đủ thông tin (trụ sở, mã số thuế), phù hợp với thông tin trên đơn đặt hàng.

– Thường xuyên truy cập vào Hệ thống hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (hoadondientu.gdt.gov.vn) và ứng dụng điện thoại “Tra cứu hóa đơn” của Tổng cục Thuế để tra cứu, đối soát hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kịp thời phát hiện các hóa đơn không hợp pháp.

Về phía cơ quan thuế, để phòng chống gian lận và ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp, cơ quan thuế đã có nhiều giải pháp như:

– Triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử”, với chức năng phân tích dữ liệu (đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử với tờ khai thuế, so sánh đánh giả dữ liệu hóa đơn mua vào bán ra), phục vụ cho công tác quản lý rủi ro về hóa đơn điện tử trong toàn ngành Thuế, giúp cơ quan thuế đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý thuế, quản lý hóa đơn góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn;

Từ đó, đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa chi phí để giảm số thuế phải nộp, hợp thức hóa cho hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường… để trốn thuế.

Ngoài ra, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc như một cam kết tích cực của ngành thuế đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý thuế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình đối với NSNN.

Đồng thời, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo sự minh bạch, bình đẳng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!