Xử lý Sự Cố Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Của Cơ Quan Thuế

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ đã có những quy định hết sức cụ thể, hướng dẫn các trường hợp xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế.

Trường hợp không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Theo quy định tại khoản 1, điều 20, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan Thuế, nếu gặp phải các sự cố dẫn điến việc không thể sử dụng hóa đơn, người nộp thuế có thể xử lý theo các hướng sau:

– Liên hệ với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế. Thông báo về sự cố đang gặp phải để được xử lý sự cố trong quá trình sử dụng hóa đơn.

– Trong thời gian chờ xử lý sự cố, người xuất hóa đơn có yêu cầu sử dụng HĐĐT thì có thể đến Cơ quan Thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT.

Trường hợp hệ thống cấp mã của Cơ quan Thuế gặp sự cố

Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có những hướng dẫn cụ thể với trường hợp hệ thống cấp mã của Cơ quan Thuế gặp sự cố. Nếu xảy ra sự cố trong quá trình cấp mã tại hệ thống của CQT, Tổng Cục Thuế cần:

– Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để chuyển sang hệ thống dự phòng. Đồng thời, tiến hành thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế để người nộp thuế nắm được tình hình.

– Lựa chọn một số đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng các điều kiện theo quy định để cấp mã thay thế trong thời gian hệ thống của CQT gặp sự cố.

– Trong trường hợp chưa khắc phục được sự cố, CQT có thể bán hóa đơn đặt in cho Người nộp thuế để sử dụng tạm thời.

Sau khi xử lý thành công hệ thống cấp mã hóa đơn, CQT cần tiến hành công báo tới người nộp thuế để tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT. Thời gian thực hiện chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ thời hạn được ghi trên thông báo của CQT.

Trường hợp lỗi hạ tầng, kỹ thuật của Đơn vị Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Trong trường hợp xảy ra lỗi về hạ tầng – kỹ thuật của các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, các đơn vị cần có trách nhiệm thông báo để người xuất hóa đơn biết. Đồng thời, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải phối hợp với Tổng Cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời.

Trong thời gian đó, các tổ chức giải pháp cần nhanh chóng khắc phục sự cố về hạ tầng, kỹ thuật và lập phương án hỗ trợ người nộp thuế lập hóa đơn gửi CQT trong thời gian ngắn nhất.

Trường hợp cổng Thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế gặp sự cố

Trong trường hợp cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lỗi kỹ thuật, CQT có thể sẽ không nhận được dữ liệu hóa đơn điện tử từ đơn vị. Nếu xảy ra lỗi kỹ thuật, Tổng Cục Thuế sẽ có trách nhiệm:

– Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế về lỗi kỹ thuật đang gặp phải.

– Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử tạm dừng việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã đến hệ thống của Cơ quan Thuế.

– Trong 2 ngày làm việc kể từ thời điểm có Thông báo trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế về việc hệ thống hoạt động bình thường, tổ chức cung cấp giải pháp thực hiện việc chuyển dữ liệu tới CQT.

Việc gửi dữ liệu sau khi có thông báo của Tổng cục Thuế trên cổng thông tin điện tử sẽ không bị tính là chậm chuyển dữ liệu.

Trên đây là một số trường hợp và cách xử lý sự cố khi gặp trục trặc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế. Doanh nghiệp có thể tham khảo để kịp thời xử lý trong trường hợp gặp phải sự cố trong quá trình sử dụng.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết Xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222. 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!