Không có sổ BHXH làm thế nào để đăng ký tài khoản VssID?

Ứng dụng VssID được tạo ra nhằm giúp người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất.

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội (BHXH) số trên nền tảng thiết bị di động do BHXH Việt Nam xây dựng, phát hành và quản lý. Ứng dụng này nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất.

VssID có chức năng đồng bộ những dữ liệu liên quan đến quá trình tham gia BHXH, BHYT để người dùng có thể tra cứu rõ ràng, tìm hiểu sâu hơn về quyền lợi chính đáng của bản thân.

Ứng dụng VssID có thể thay thế những giấy tờ gì?

Theo Công văn 3717/BHXH-CNTT, BHXH Việt Nam nhận định ứng dụng VssID sẽ từng bước thay thế sổ BHXH và thẻ BHYT giấy. Tuy nhiên, hiện nay, BHXH Việt Nam mới chỉ thống nhất được với Bộ Y tế về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy.

Công văn 1493/BHXH-CSYT quy định từ ngày 01/6/2021, người dân trên cả nước có thể dùng ảnh thẻ trên BHYT hoặc mã QR trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh.

Mặc dù mục tiêu đặt ra đối với ứng dụng VssID là sẽ thay cho sổ BHXH giấy nhưng hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin nào của BHXH Việt Nam về việc thay thế này.

Theo đó, Sổ BHXH vẫn có giá trị sử dụng đối với mọi người lao động, nhằm ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động và là một trong những giấy tờ quan trọng cần nộp cho cơ quan BHXH để hưởng các chế độ bảo hiểm.

Không có sổ BHXH làm thế nào để đăng ký tài khoản VssID?

Để đăng ký tài khoản VssID, người dùng phải có mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp. Để có được mã này, người lao động phải từng tham gia BHXH hoặc tham gia BHYT.

Trường hợp không có sổ BHXH do chưa từng tham gia BHXH, người phải từng tham gia BHYT thì mới có thể có mã số BHXH để đăng ký tài khoản VssID.

Một khi đã có thẻ BHYT, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy mã số BHXH.

– Trường hợp dùng thẻ BHYT mẫu cũ cấp trước ngày 01/4/2022: Mã số BHXH chính là 10 số cuối trong mã số BHYT.

– Trường hợp dùng thẻ BHYT mẫu mới cấp từ ngày 01/4/2022: Mã số BHXH cũng chính là mã số BHYT.

Dãy số này chính là số định danh cá nhân của người tham gia BHYT, BHXH. Người dùng cần điền đầy đủ thông tin mà tờ khai online tại ứng dụng VssID yêu cầu.

Trường hợp đã làm mất thẻ BHYT, làm mất sổ BHXH nên không biết mã số BHXH, mọi người có thể tự tra cứu tại Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt nam.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!