Quy Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2023

Bài viết này sẽ cập nhật liên tục những thay đổi liên quan đến BHXH 2023:

Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT áp dụng từ ngày 01/4/2023

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Theo đó, sửa đổi mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Giải quyết rút BHXH một lần online

Tại Quyết định 3612/2022/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH Việt Nam đã áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Theo đó, cơ quan BHXH Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.

Để áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số trên thiết bị di động, người lao động phải thực hiện 5 bước sau:

Bước 1Kê khai và nộp hồ sơ.

NLĐ kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A- HSB được cung cấp trên cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A- HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết và lập danh sách chi trả.

Bước 4Chi trả. Việc chi trả được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết.

Bổ sung thêm bệnh COVID-19 trong danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Theo đó, tại Thông tư 02/2023/TT-BYT đã bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Thông tư 02 cũng bổ sung thêm phụ lục để Hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp.

Như vậy, từ 01/4/2023, bệnh Covid-19 chính thức trở thành bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội.

Tăng hệ số trượt giá BHXH năm 2023

Hệ số trượt giá BHXH là tên gọi khác của mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH hàng tháng. Theo đó, từ ngày 01/01/2023, hệ số trượt giá BHXH thay đổi như sau:

  • Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc:

  • Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện:

Sửa đổi các trường hợp được hưởng BHXH một lần

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa đổi quy định về các trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần từ ngày 15/02/2023 như sau:

Từ ngày 15/02/2023

Trước đây

– Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội;

– Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

– Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

– Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2023

Tại Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội Quyết nghị tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Tăng tuổi nghỉ hưu năm 2023

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu của người lao động cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2023 đối với lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường là 60 tuổi 9 tháng và lao động nữ là đủ 56 tuổi.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết những quy định mới nhất về BHXH 2023. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!