Hướng Dẫn Đăng Ký Chữ Ký Số Lên Hệ Thống VCCI

Để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), doanh nghiệp cần đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ lên hệ thống VCCI. Và sau đây là các bước để đăng ký:

Bước 1: Đăng ký chữ ký số

Lưu ý: Máy tính cần cài đặt java 6u3 và sử dụng trình duyệt firefox 49 

Truy cập trang http://comis.covcci.com.vn/, đăng nhập vào tài khoản 

Chọn Quản lý hồ sơ -> Hiện thị mục đăng ký chứng thư số, ấn Đăng ký chứng thư số và màn hình sẽ hiển thị đăng ký chữ ký số thành công ở góc phải.

Bước 2: Cập nhật hồ sơ doanh nghiệp

Chọn Sửa hồ sơ để cập nhật hồ sơ doanh nghiệp. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong hồ sơ. Sau đó ấn “Lưu và ký duyệt” để xác nhận cập nhật hồ sơ

 

Lưu ý: Sau khi ký duyệt hồ sơ, doanh nghiệp gọi tới VCCI thông báo MST và đề nghị kích hoạt tài khoản. Cán bộ VCCI sẽ dựa vào trạng thái ký duyệt và thông tin doanh nghiệp cập nhật để kích hoạt tài khoản.

Nếu tài khoản đươc kích hoạt, trạng thái chuyển thành “Đang hoạt động”, doanh nghiệp mới có thể khai CO, chứng từ thương mai…. trên hệ thống.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cài đặt chữ ký số trên hệ thống VCCI. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!