Những Lưu Ý Về Hóa Đơn Điện Tử Hộ Kinh Doanh

 

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử hộ kinh doanh 

Theo Khoản 2 trong Điều 6 thuộc Thông tư 78/2021/TT-BTC đã công bố các trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử gồm có:

 • Các hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh tiến hành nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • Các hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh tiến hành nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo cách thức khoán nếu có yêu cầu muốn sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế sẽ cấp lẻ hóa đơn điện tử trên từng lần phát sinh cụ thể.
 • Các hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh tiến hành khai thuế trên từng lần phát sinh nếu có yêu cầu muốn sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn cũng dựa trên từng lần phát sinh đó.

Trong đó, các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử hộ kinh doanh theo từng lần phát sinh là:

 • Những cá nhân kinh doanh có tính chất không thường xuyên và nộp thuế trên từng lần phát sinh cụ thể
 • Hộ kinh doanh tiến hành nộp thuế theo phương pháp kê ngày ngừng hoặc tạm ngưng hoạt động kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh cá thể nằm trong diện đang bị cơ quan thuế cưỡng chế và ngừng sử dụng hóa đơn.

Những ngành hàng phải sử dụng hóa đơn điện tử hộ kinh doanh

Dựa trên Nghị định 119, các lĩnh vực và ngành hàng dưới đây sẽ phải thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử:

 • Điện lực, xăng dầu
 • Bưu chính viễn thông
 • Nước sạch
 • Tài chính tín dụng
 • Bảo hiểm, y tế
 • Kinh doanh thương mại điện tử,
 • Kinh doanh siêu thị…

Đặc biệt với các hộ, cá nhân đang kinh doanh thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ các hàng hóa tiêu dùng, bán lẻ thuốc hay cung cấp dịch vụ trực tiếp đến tận tay khách hàng thì phải triển khai thí điểm bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử hộ kinh doanh có xác thực từ cơ quan thuế.

Các trường hợp bị ngưng sử dụng hóa đơn điện tử hộ kinh doanh

Theo khoản 1 của Điều 16 thuộc Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trong những trường hợp sau đây, hộ kinh doanh sẽ bắt buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế bao gồm cả có mã và không có mã:

 • Những hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh mã số thuế đã hết hiệu lực
 • Những hộ kinh doanh đã bị cơ quan thuế thông báo rằng đã không hoạt động tại địa chỉ khi đăng ký kinh doanh.
 • Những hộ kinh doanh đã tiến hành thông báo sẽ tạm ngừng kinh doanh với những các cơ quan nhà nước đầy đủ thẩm quyền.
 • Những hộ kinh doanh các thể đã bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử từ yêu cầu cưỡng chế bởi nợ thuế từ cơ quan thuế.

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử hộ kinh doanh chi tiết

Trường hợp nào được đăng ký hóa đơn điện tử hộ kinh doanh qua trang chủ Tổng cục Thuế?

Theo Nghị định 123 của Chính Phủ thì các trường hợp được phép đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hộ kinh doanh thông qua Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế bao gồm:

 • Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh thế, hộ hoặc cá nhân kinh doanh nằm trong diện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không phải trả phí dịch vụ: đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua kênh trên hoặc tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không cần trả tiền dịch vụ.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức đóng vai trò chuyển kết dữ liệu hóa đơn điện tử hộ kinh doanh trực tiếp lên cơ quan thuế: Đăng ký hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử thuộc Tổng cục Thuế.

Các bước đăng ký hóa đơn điện tử hộ kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử

Bước 1: Thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo website:  gdt.gov.vn

Hộ kinh doanh tiến hành hoàn thiện các thông tin được yêu cầu trong mục Tờ khai đăng ký: tên người đứng ra nộp thuế, mã số thuế hộ kinh doanh, cơ quan trực thuộc quản lý, tên người và địa chỉ liên hệ, số điện thoại và email.

Bước 2: Chọn hình thức hóa đơn, hộ kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai hình thức: có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế.

Sau đó, tiếp tục sử dụng một trong hai: sử dụng hóa đơn điện tử có mã cần trả tiền dịch vụ và hóa đơn điện tử không phải trả tiền dịch vụ.

Tại đây, lựa chọn phương thức để chuyển dữ liệu hóa đơn điện thử và chọn loại hóa đơn sử dụng:

 • Hóa đơn Giá trị gia tăng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn bán tài sản công
 • Các loại hóa đơn khác
 • Chứng từ được in, sử dụng, phát hành và quản lý có chức năng như hóa đơn.

Bước 3: Nhập danh sách chứng thư số mà hộ kinh doanh sử dụng

Bước 4: Đăng ký để ủy nhiệm việc lập hóa đơn

Bước 5: Hoàn thành các bước trên, hoàn thiện và tiến hành gửi đi. Lưu ý cần điền đầy đủ các thông tin về ngày tháng năm sinh đồng thời ký tên người nộp thuế.

 

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!