Hưởng Lương Hưu Tối Đa Phải Đóng BHXH Trong Bao Lâu???

Vấn đề hưởng lương hưu đối với người lao động hiện nay đang là vấn đề mà nhiều người còn chưa nắm rõ. Để được hưởng lương hưu ngoài thỏa mãn điều kiện về độ tuổi, bạn còn phải đáp ứng đủ thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Lương hưu – chế độ hưu trí, theo quy định của pháp luật là chế độ, khoản phí dùng để trả cho những người lao động đã đến tuổi về hưu (hết độ tuổi lao động). Chế độ này được thiết lập nhằm giúp đỡ, bảo đảm cho những người đã hết độ tuổi lao động có được khoản phí để sinh sống, chi trả cho các sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Quy định về mức lương hưu hằng tháng:

Mức hưởng lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

  • Dựa theo số năm đóng BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75% và tối thiểu là 45%.
  • Theo Điều 9, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết các điều Luật Bảo hiểm xã hội về mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Theo Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, đối với lao động nam thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng. Còn lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng.

Theo quy định thì sau mỗi năm, đối với lao động nam thì tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng, cho đến khi đủ 62 tuổi (đến năm 2028); còn lao động nữ sẽ tăng thêm 4 tháng, cho đến khi đủ 60 tuổi (đến năm 2035).

Vì vậy vào năm 2023, tuổi nghỉ hưu của nam theo quy định sẽ là 60 tuổi 9 tháng, và nữ là 56 tuổi.

1. Thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu

Theo quy định Điều 74 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng được quy định theo cách tính từ 01/01/2018 trở đi cụ thể:

Mức lương hưu hằng tháng đối với người lao động đủ điều kiện để nghỉ hưu là 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

  • Đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, năm 2022 trở về sau là 20 năm.
  • Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 về sau là 15 năm.

Tóm lại, theo quy định thì từ năm 2022 trở đi, để hưởng lương hưu thì lao động nam đủ điều kiện về hưu sẽ phải đóng BHXH tối thiểu là 20 năm, còn lao động nữ tối thiểu là 15 năm. Mức lương hưu tối thiểu mà cả hai nhóm lao động nhận được là 45%.

2. Để lãnh lương hưu tối đa phải đóng BHXH bao lâu?

Thời gian đóng BHXH để có thể nhận mức lương hưu tối đa được quy định như sau:

Số năm đóng BHXH để nhận lương hưu tối đa = Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%(xét theo năm về hưu) 15 năm.

Do đó, theo quy định từ 2022 trở đi, để được hưởng lương hưu tối đa thì lao động nam đủ điều kiện về hưu phải đóng BHXH đủ 35 năm, còn lao động nữ là 30 năm. Mức lương hưu tối đa khi người lao động hoàn thành đủ thời gian đóng BHXH sẽ là 75%.

3. Thời gian đóng BHXH bắt buộc 

BHXH bắt buộc là bảo hiểm dành cho những người làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc ở nước ngoài thuộc diện xuất khẩu lao động (hợp pháp), người quản lý doanh nghiệp, công an nhân dân, hạ sĩ quan,…Để hưởng lương hưu, khi nghỉ việc thì các đối tượng này phải đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Những người lao động thuộc công chức, viên chức, hoặc làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm; người làm ở những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn…Để hưởng lương hưu, khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trong quá trình làm việc, và tổng thời gian tham gia BHXH phải đủ 20 năm.

Còn đối với người làm công việc khai thác than trong hầm, lò để hưởng lương hưu, khi nghỉ việc cũng phải có đủ 15 năm đóng BHXH trong quá trình làm việc, và tổng thời gian tham gia BHXH phải đủ 20 năm.

4. Thời gian đóng BHXH tự nguyện 

Đối với BHXH tự nguyện thì người lao động có thể vừa tham gia BHXH tự nguyện, hoặc tham gia BHXh bắt buộc kết hợp BHXH tự nguyện phải đóng BHXH đủ 20 năm để được hưởng lương hưu.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!